www.prolink.sk


   
 

 
Pokiaľ disponujete nepotrebným množstvom prázdnych originálnych alebo renovovaných kaziet, ponúkame ich výkup v zaujímavých cenách, ktoré aktualizujeme podľa dopytu na trhu renovácie. V prípade väčšieho množstva zaistí odvoz po dohode náš obchodný zástupca, rovnako je možnosť nám kazety doručiť na našu adresu poštou.

Prázdne tonerové a atramentové náplne funkčne testujeme, úhrada za funkčné kazety zákazníkovi prebieha následne dohodnutou formou. Nefunkčný materiál na požiadanie zasielame späť odosielateľovi, prípadne na vlastné náklady ekologicky zlikvidujeme.

Pred odoslaním kaziet na výkup sa na aktuálne výkupné ceny informujte na našich kontaktoch.


 
[        www.orix.sk        ]