www.prolink.sk


   
 

 
Spoločnosť Prolink garantuje ekvivalentnú funkčnosť každého svojho výrobku v porovnaní s originálnym produktom po celú životnosť danej kazety, teda od nášho dodania po konečné spotrebovanie daného produktu. Súčasne, pri dodržaní zmluvných podmienok, poskytujeme prostredníctvom autorizovaných servisných partnerov plnú záruku na všetky zariadenia, v ktorých budú kompatibilné a renovované produkty spoločnosti Prolink používané.

 
[        www.orix.sk        ]